İKLİM KRİZİ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ

#repman2022

Ülkemizde İtibar Yönetimi kavramının daha iyi anlaşılmasını ve “iyi uygulamaları teşvik” etmeyi amaçlayan RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi 2022 etkinliklerinde yine sizlerle birlikte.. Kâr amacı gütmeyen Merkez 11 yıldır; Forumlar, paneller, gündem toplantıları ve beyin fırtınalarının yanı sıra web sayfasında yer verdiği yerli ve yabancı makaleler ile konuyla ilgili çevreleri ücretsiz bilgilendirmeye sponsorlarının desteği ile devam ediyor.

Kendi alanında yetkin yerli ve yabancı Danışma Kurulu üyelerinin aktif katkısıyla 2022 Etkinlik Programı: “ORTAM ISINDI! “Şirketler İklim Krizini İletişim Stratejileriyle Yönetebilecekler mi?” olarak belirlendi.

Yıl boyunca tüm faaliyetlerimiz içinde sorgulayacağımız hususlar şunlar olacak:

  • COP 26 sonuçları işinizi, sektörünüzü nasıl etkileyecek? İletişim politikaları için bir referans olabilecek mi
  • İklim değişimi dolayısıyla seller, yangınlar gibi doğal afetler, açlık, mülteciler, pandemi gibi felaketlerin dünyayı sardığı bu yüz yılda yaşananların şirketlerde yarattığı en önemli değişimler neler oldu?
  • Bu felaketlerin yarattığı ihtiyaçlar sizin şirketlerinizin vizyonuna nasıl yansıdı? (Değiştirmeniz ya da iyileştirmeniz gereken yönetim alanları oldu mu?) Bunları nasıl uygulamalara taşıdınız?
  • Müşteriler ve en önemlisi toplumun bu dönemdeki davranışları nasıl değişti, şirketlerden beklentileri ne yönde değişti, şirketlere yansıması nasıl oldu?
  • Şirketler doğal afetlere karşı vizyonlarını güncellerken ya da kendilerini geliştirirken, iş yaptıkları tedarikçiler, iş ortakları gibi paydaşlarının da aynı sorumlulukla hareket etmesini sağlamak için neler yapıyor ve önümüzdeki dönemde neler yapmalı?
  • Şirketlerin bu değişim/ dönüşümü başarıyla sürdürebilmesinin önünde oluşabilecek engeller/bariyerler neler? Bu bariyerler nasıl aşılır?
  • Böyle bir dönemde şirketlerin liderlerinde mutlaka olması gereken özellikleri neler olarak tanımlıyorsunuz? Aktivistlik özellikleri arasında ne kadar öncelikli olmalı?

Bu yılki kurumsal destekçilerimiz; Allianz Türkiye, Boyner Büyük Mağazacılık, Kale Grubu, Panasonic Life Solutions Turkey, YapıKredi ve Zorlu Holding’e bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: İDEALLER ve GERÇEKLER

RESPECT ARAŞTIRMASI

Kanaat önderleri ve halk genelinde kamuoyunun beklentilerinin değerlendirildiği RESPECT 2022 araştırması gerçekleştiriliyor.. Araştırmanın sonuçları yıl boyunca tüm etkinliklerde ve web sayfasında paylaşılıyor..

  • RESPECT Araştırma metodolojisi (Stratejik Ortağımız ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları tarafından yapılıyor)18 yaş üzeri Türkiye halk geneli nezdinde CAWI (Online anket yöntemi) uygulaması yöntemi ile gerçekleştirilecektir

18 yaş üzeri Türkiye halk geneli nezdinde CAWI (Online anket yöntemi) uygulaması yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar Türkiye geneli toplam, cinsiyet, yaş, bölge, 3 büyük ile ve diğer iller toplamı, SES, eğitim düzeyi detayında da verilmektedir. Cinsiyet dağılımı; %50 kadın %50 erkek. Araştırma örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyinde (+-) 4 hata payı içermektedir. Araştırma 18 yaş üzeri TR halk geneli nüfus 58 milyon iken 65 yaş üzeri ve DE SES grubuna daha düşük oranda düzeyde ulaşması nedeniyle 45 milyon kişinin sonucunu ifade etmektedir.

Ayrıca; konuyla ilgili akademisyen, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum ve meslek kuruluşları temsilcileri, köşe yazarlarından oluşan kanaat önderleri ile bire bir görüşmeler araştırma raporlamasına dahil ediliyor

İKLİM KRİZİ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ

REPMAN FORUM 2022 tartışmalarının ışığında şirketler hangi iletişim alanlarına öncelik vermeli? İletişim stratejilerinin önündeki engeller neler? Kurum içi iletişim bu dönemde bir adım öne mi çıkıyor? CEO’ların rol model kimliklerinde neleri görmek istiyoruz? Sivil toplum kuruluları ile işbirliği alanlarında eskiden olmayan “yeni” neler var/olmalı? Paydaş katılımcılığı iklim krizi gündeminde nasıl yönetilmeli? Prof. Dr. Haluk Gürgen'in moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
REPMAN PANEL çıktıları ışığında temel sorunlar ve çözüm alanları neler? İklim krizi ile birlikte yaşam yeniden şekilleniyor. Hem de zamana karşı yarış içinde. Bir yandan ESG (Environment, Social, Governance) ile yeniden tanımlanmakta olan iş modelleri var. Bir yanda da 2030 ve 2050 karbon nötr hedefleri… Tedarik zincirlerinin yapılanması, finans kuruluşlarının ESG performansı odaklı politikaları şirketleri kökten değişime zorluyor. Bu zorlu değişim süreci hangi iletişim politikaları ile desteklenecek, iletişimin rolü ne olacak? Kırılma noktalarında kurum itibarına yapılmış olan yatırımın geri dönüşü nerelerde, nasıl olacak? RepMan Danışma Kurulu Üyemiz Tayfun Zaman'ın moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
REPMAN FORUM- REPMAN PANEL- REPMAN GÜNDEM çıktıları dikkate alınarak “Neyi, nasıl yapmalı?” tartışması ve bir manifesto tasarımı yapılması Sponsor şirket temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, iletişim uzmanlarının katılımı ile “Beyin Fırtınası Toplantısı” gerçekleştirilecektir. RepMan Kurucu Başkanı Salim Kadıbeşegil'in moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
REPMAN BEYİN FIRTINASI 2022 KONUŞMACILAR
REPMAN FORUM 2020 İtibarın “Pandemi” Sınavı
REpman 2022 Destekçilerimiz
REPMAN Stratejik İşbirlikleri
RepMan Forum 2022 İşbirlikleri
brandsuite logo2020-01
goodworks_destek-150x90
REPMAN FORUM 2019'da “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibarı Yönetmek`` konusunu işledik
REPMAN ETKİNLİKLERİNDEN
KAYIT

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir. Ancak kayıt ve katılım için bir sivil toplum kuruluşuna dilediğiniz miktarda yaptığınız katkıyı belgeleyen dekont ile kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bir kerelik kayıt tüm etkinlikleri çevrimiçi izlemek için yeterlidir.